Bieszczdzkie cerkwie - Fotograficzne pejzaże. galeriamarcel.pl

Przejdź do treści

Menu główne:Bieszczadzkie cerkwie


    "Cerkwie od wieków stanowią nieodłączny element krajobrazu południowo-wschodniej Polski. Ich niepowtarzalna architektura, tworzona w stylu Wschodu i Zachodu, należy do najciekawszych zjawisk w europejskiej Kulturze. Cechą Kościoła Wschodniego było dążenie do wybudowania świątyni niemal w każdej wsi. Dzięki temu powstały setki niewielkich cerkwi, zwykle drewnianych, wznoszonych rękami miejscowych majstrów. Każda z tych świątyń stanowiła oryginalne dzieło wiejskiego budownictwa."
Bereska

    Cerkiew parafialna, pw. Przemienienia Pańskiego. Pierwotna drewniana powstała zapewne w XV w. Obecna, murowana, zbudowana w 1868 r. Obecnie świątynia jest w ruinie.


Bystre

    Cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o tutejszej cerkwi pochodzi z 1607 r. Jest jedynym zachowanym w Bieszczadach przykładem trójkopułowej cerkwi wzniesionej w stylu narodowym, zgodnie z ówczesnymi zasadami.


Czarna Górna

    

Cerkiew parafialna pw. św. Wielkiego Męczennika Dymitra. Poprzednia wzmiankowana w 1795 r. Obecna, drewniana, zbudowana w 1834 r. Po 1951 r. Użytkowana jako parafialny kościół rzymskokatolicki..

Hoszowczyk

   Cerkiew filialna pw. Narodzenia Matki Bożej., drewniana, zbudowana w 1926 r. Jesienią 1970 r. oddana katolikom. Po remoncie pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego.


Hoszów

    Cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja, drewniana, zbudowana w 1732 lub 1770 r. Świątynia przestała istnieć w latach trzydziestych. W 1939 r. rozpoczęto budowę nowej, drewnianej cerkwi istniejącej do dziś.
Jałowe

    Cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja. W 1812 r. wzniesiono tu drewnianą cerkiew. Obecna również drewniana, zbudowana została w 1903 r. Po 1951 r. nie była użytkowana. Od 1971 r. pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego.
Michniowiec

    Cerkiew parafialna pw. Narodzenia NMP. Pierwsza cerkiew istniała tu już w 1557 r. Kolejna została postawiona w 1863 lub 1868 r. Po 1951 r. michniowiecka cerkiew została opuszczona. Od 1971 r. użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki.


Moczary

   Cerkiew filialna pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja. Poprzednia, drewniana, wzniesiona w 1754 r. Obecną, również drewniana, zbudowana w 1919 r. Po 1951 r. użytkowana jako magazyn. W stanie skrajnej dewastacji przekazana parafii w Jasieniu w 1991 r. po kilkuletnim remoncie świątyni urządzono w niej kościół filialny.

Myczkowice

    Cerkiew filialna pw. św. Jerzego. Obecna murowana, zbudowana w 1911 r. Po 1947 r. opuszczona. W latach siedemdziesiątych przejęta przez Kościół rzymskokatolicki.


Olchowa

    Cerkiew filialna pw. Soboru Matki Bożej. Pierwszą cerkiew postawiono tu zapewne w XVI w. Obecną, murowaną, zbudowano w 1840 r. Po 1947 r. opuszczona. Dziś całkowicie zdewastowana.

Olszanica

   Cerkiew filialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej. Obecna, murowana zbudowana w 1923 r. Po 1947 r. opuszczna, później przejęta przez Kościół katolicki.


Polana

   Cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja. Pierwotna wzmiankowana w 1533 r. Ostatnia, drewniana, zbudowana w 1790 r. Po 1951 r. opuszczona. Przez pewien czas użytkowana jako magazyn zboża. Od 1969 r. świątynia użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.


Rabe

   Cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja. Pierwotna powstała zapewne jeszcze w XVI w. Ostatnia drewniana zbudowana 1858 r. Od 1971 r. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Równia

    Cerkiew filialna pw. Opieki Matki Bożej, drewniana, zbudowana na pocz. XVIII w. Użytkowana do 1951 r. Od 1972 r. użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki należący do parafii w Ustianowej.


Sanok

    Cerkiew katedralna pw. Świętej Trójcy w Sanoku. Budowla wzniesiona w latach 1784–1789. Do 1947 r. katedra greckokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego. W 1957 r. cerkiew przeszła pod władanie Kościoła Prawosławnego. W 1983 r. ustanowiona katedrą diecezji przemysko-nowosądeckiej, główna świątynia diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.


Średnia Wieś

   Kościół pw. Narodzenia NMP jest najstarszą drewnianą świątynią katolicką w Bieszczadach. Data budowy nie jest dokładnie znana. Większość dokumentów określa budowę tej świątyni na drugą połowę XVI w. (1586 r.)

Dzwonnica-brama pozostałość po nieistniejącej już cerkwi pw. Zaśnięcia Matki Bożej.Stefkowa

    Cerkiew parafialna pw. św. Paraskewii. Pierwotna wzmiankowana w 1526 r. Obecna, drewniana, zbudowana w 1840 r. Po 1947 r. cerkiew użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki.


Ustaniowa

    Cerkiew parafialna pw. św. Paraskewii. Pierwotna wzmiankowana w 1526 r. Obecna, drewniana, zbudowana w 1792 r. Użytkowana do 1951 r. W 1971 r. przejęta przez Kościół rzymskokatolicki.

Ustrzyki Dolne

   Cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej, murowana, zbudowana w 1847 r. Użytkowana do 1951 r. jako cerkiew a w latach 1951-1953 jako kościół. Później, aż do 1980 r. służyła jako magazyn. W 1980 r. przekazana miejscowej parafii łacińskiej.  W 1985 r. przekazana grekokatolikom.


Wielopole

    Cerkiew i pustelnia stały według tradycji w tym miejscu już w 1343 r. Cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła, drewniana, zbudowana w 1865 r. na miejscu poprzedniej. Obecną cerkiew murowaną zbudowano tu przed II wojną światową. Po 1947 r. nie użytkowana. W 1991 r. oddana grekokatolikom.


Zwierzyń

   Cerkiew filialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, murowana, zbudowana w XVIII w. Po 1947 r. opuszczona i zdewastowana. Od. Pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego.


Żłobek

   Cerkiew filialna pw. Narodzenia NMP. Istniała już w 1782 r. Obecna cerkiew, również drewniana, zbudowana w 1830 r. Po 1951 r. opuszczona i zdewastowana. Do 1976 r. używana jako magazyn szyszek. Od 1977 r. pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego.

Info na podstawie;  Cerkwie w Bieszczadach - Stanisław Kryciński

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego