Bieszczadzkie cerkwie cz.1

Cerkwie od wieków stanowią nieodłączny element krajobrazu południowo-wschodniej Polski. Ich niepowtarzalna architektura, tworzona w stylu Wschodu i Zachodu, należy do najciekawszych zjawisk w europejskiej Kulturze. Cechą Kościoła Wschodniego było dążenie do wybudowania świątyni niemal w każdej wsi. Dzięki temu powstały setki niewielkich cerkwi, zwykle drewnianych, wznoszonych rękami miejscowych majstrów. Każda z tych świątyń stanowiła oryginalne dzieło wiejskiego budownictwa.

Bereska

Cerkiew parafialna, pw. Przemienienia Pańskiego. Pierwotna drewniana powstała zapewne w XV w. Obecna, murowana, zbudowana w 1868 r. Obecnie świątynia jest w ruinie.

Bystre

Cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o tutejszej cerkwi pochodzi z 1607 r. Jest jedynym zachowanym w Bieszczadach przykładem trójkopułowej cerkwi wzniesionej w stylu narodowym, zgodnie z ówczesnymi zasadami.

Jałowe

Cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja. W 1812 r. wzniesiono tu drewnianą cerkiew. Obecna również drewniana, zbudowana została w 1903 r. Po 1951 r. nie była użytkowana. Od 1971 r.pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego.

Michniowiec

Cerkiew parafialna pw. Narodzenia NMP. Pierwsza cerkiew istniała tu już w 1557 r. Kolejna została postawiona w 1863 lub1868 r. Po 1951 r. michniowiecka cerkiew została opuszczona. Od 1971 r. użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki.

Share: