Bieszczadzkie cerkwie cz.2

Cerkwie od wieków stanowią nieodłączny element krajobrazu południowo-wschodniej Polski. Ich niepowtarzalna architektura, tworzona w stylu Wschodu i Zachodu, należy do najciekawszych zjawisk w europejskiej Kulturze. Cechą Kościoła Wschodniego było dążenie do wybudowania świątyni niemal w każdej wsi. Dzięki temu powstały setki niewielkich cerkwi, zwykle drewnianych, wznoszonych rękami miejscowych majstrów. Każda z tych świątyń stanowiła oryginalne dzieło wiejskiego budownictwa.

Czarna Górna

Cerkiew parafialna pw. św. Wielkiego Męczennika Dymitra. Poprzednia wzmiankowana w 1795 r. Obecna, drewniana, zbudowana w 1834 r. Po 1951 r. Użytkowana jako parafialny kościół rzymskokatolicki.

Moczary

Cerkiew filialna pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja. Poprzednia, drewniana, wzniesiona w 1754 r. Obecną, również drewniana, zbudowana w 1919 r. Po 1951 r.użytkowana jako magazyn. W stanie skrajnej dewastacji przekazana parafii w Jasieniu w1991 r. po kilkuletnim remoncie świątyni urządzono w niej kościół filialny.

Myczkowice

Cerkiew filialna pw. św. Jerzego. Obecna murowana, zbudowana w 1911 r. Po 1947 r.opuszczona. W latach siedemdziesiątych przejęta przez Kościół rzymskokatolicki.

Olchowa

Cerkiew filialna pw. Soboru Matki Bożej.Pierwszą cerkiew postawiono tu zapewne wXVI w. Obecną, murowaną, zbudowano w1840 r. Po 1947 r. opuszczona. Dziś całkowicie zdewastowana.

Share: