Bieszczadzkie cerkwie cz.5

Cerkwie od wieków stanowią nieodłączny element krajobrazu południowo-wschodniej Polski. Ich niepowtarzalna architektura, tworzona w stylu Wschodu i Zachodu, należy do najciekawszych zjawisk w europejskiej Kulturze. Cechą Kościoła Wschodniego było dążenie do wybudowania świątyni niemal w każdej wsi. Dzięki temu powstały setki niewielkich cerkwi, zwykle drewnianych, wznoszonych rękami miejscowych majstrów. Każda z tych świątyń stanowiła oryginalne dzieło wiejskiego budownictwa.

Równia

Cerkiew filialna pw. Opieki Matki Bożej, drewniana, zbudowana na pocz. XVIII w. Użytkowana do 1951 r. Od 1972 r. użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki należący do parafii w Ustianowej.

Ustaniowa

Cerkiew parafialna pw. św. Paraskewii. Pierwotna wzmiankowana w 1526 r. Obecna, drewniana, zbudowana w1792 r. Użytkowana do 1951 r. W 1971 r. przejęta przez Kościół rzymskokatolicki.

Wielopole

Cerkiew i pustelnia stały według tradycji w tym miejscu już w1343 r. Cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła, drewniana, zbudowana w 1865 r. na miejscu poprzedniej. Obecną cerkiew murowaną zbudowano tu przed II wojną światową. Po 1947 r. nie użytkowana. W 1991 r. oddana grekokatolikom.

Share: