Kopalnia Kredy w Chełmie

Pod powierzchnią Chełma, na głębokości około 20-30 m, znajduje się system podziemnych korytarzy. Już od średniowiecza była tu wydobywania kreda, która stała się przedmiotem handlu. Wykorzystywano ją w wielu dziedzinach jak np. kosmetyka czy hutnictwo. Chełmska kreda cechowała się wysoką jakością dlatego eksportowano ją do wielu krajów. W czasie II wojny światowej podziemia służyły jako schronienie dla partyzantów. Obecnie zwiedzającym udostępniono 1.5 km. korytarzy. 

Share: