Łężycke Skałki

Góry Stołowe

Bezładnie rozrzucone bryły piaskowca na rozległym spłaszczeniu w obrębie środkowego piętra Gór Stołowych. Otoczenie skał porasta roślinność łąkowa z licznymi gatunkami chronionymi potocznie nazywana „sawanną afrykańską”.

Łężycke Skałki

Masyw górski w Sudetach Środkowych, na styku z Sudetami Wschodnimi. Wypiętrzone przed 30 milionami lat, należą do nielicznych w Europie gór płytowych. Płyty z górnokredowych piaskowców ciosowych ułożone są poziomo – stąd nazwa gór. 
Osobliwością Gór Stołowych są formy skalne o fantastycznych kształtach – w postaci grzybów skalnych, wież, maczug, kolumn, skalnych labiryntów.

Share: