Rezerwat Wolbórka

Rezerwat Przyrody Wolbórka utworzony został 19 IX 1959 roku w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu olszowego u źródeł rzeki Wolbórki oraz rzadkiego gatunku motyla – szlaczkonia torfowca, a także źródlisk rzeki Wolbórki. Położony jest na terenie podmokłym, z występującymi tam licznymi źródliskami.

Share: