Święty Krzyż cz.2

Góra zwana Łyścem, Łysą Górą lub Świętym Krzyżem (595 m n.p.m.) jest drugim co do wysokości wzniesieniem Gór Świętokrzyskich. W okresie VII – XI w. było to miejsce kultu bóstw prasłowiańskich  związanych z siłami natury. Przez ostatnie stulecia Łysiec jest celem pielgrzymek do relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w opactwie Benedyktynów.

W Muzeum Prz.yrodniczo-Leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego
W Muzeum Prz.yrodniczo-Leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego
W byłym więzieniu.
W byłym więzieniu.
W byłym więzieniu.
Gołoborze.
Gołoborze.
Gołoborze.
Gołoborze.
Gołoborze.
Wieża przekaźnikowa RTV.
Na Polanie Bielnik.
Cmentarz jeńców radzieckich.
Cmentarz jeńców radzieckich.
Świętokrzyska panorama ze szczytu Łysej Góry.
Świętokrzyska panorama ze szczytu Łysej Góry.
Fragment prasłowiańskiego wału kultowego.
Fragment prasłowiańskiego wału kultowego.
Share: