Zamek Rabsztyn

Ten XIV-wieczny zamek położony jest na płn. wsch. od Olkusza. Jest jednym z zamków wchodzących w skład Orlich Gniazd. Starsza cześć warowni czyli zamek górny pochodzi z XII-XIII w. Natomiast zamek dolny powstał dopiero na początku XVII w. W 1657 r. obie części warowni zostały zburzone przez Szwedów.

Share: