Rezerwat Przyrody Gałków cz.1

Florystyczny i leśny rezerwat przyrody w gminie Koluszki, w powiecie łódzkim. Rezerwat utworzony 18 lipca 1958 r. Celem ochronnym jest zachowanie fragmentu lasu bukowo- jodłowego o cechach pierwotnych. Na tym terenie znajduje się kilkadziesiąt drzew bukowych w wieku160- 200 lub ponad 200 lat.

Share: