Zamek w Ojcowie

Zamek zbudowany w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego, który na pamiątkę tułaczki swego ojca Władysława Łokietka nadał warowni nazwę ,,Ociec” (stąd nazwa miejscowości Ojców). Zniszczony w czasie wojen szwedzkich, następnie odbudowany, był siedzibą starostwa. Przetrwał do początku XIX w., po czym w 1829 r. został rozebrany. Obecnie w ruinie. Do dziś przetrwała ośmiokątna wieża, brama wjazdowa, filary zwodzonego mostu i fragmenty murów obronnych.

Share: