Bieszczadzkie cerkwie cz.6

Cerkwie od wieków stanowią nieodłączny element krajobrazu południowo-wschodniej Polski. Ich niepowtarzalna architektura, tworzona w stylu Wschodu i Zachodu, należy do najciekawszych zjawisk w europejskiej Kulturze. Cechą Kościoła Wschodniego było dążenie do wybudowania świątyni niemal w każdej wsi. Dzięki temu powstały setki niewielkich cerkwi, zwykle drewnianych, wznoszonych rękami miejscowych majstrów. Każda z tych świątyń stanowiła oryginalne dzieło wiejskiego budownictwa.

Ustrzyki Dolne

Cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej, murowana, zbudowana w 1847 r. Użytkowana do 1951 r. jako cerkiew a w latach 1951-1953 jako kościół. Później, aż do 1980 r. służyła jako magazyn. W 1980 r. przekazana miejscowej parafii łacińskiej.  W 1985 r. przekazana grekokatolikom.

Zwierzyń

Cerkiew filialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, murowana, zbudowana w XVIII w. Po 1947 r. opuszczona i zdewastowana. Obecnie pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego.

Żłobek

Cerkiew filialna pw. Narodzenia NMP. Istniała już w 1782 r.Obecna cerkiew, również drewniana, zbudowana w 1830 r. Po1951 r. opuszczona i zdewastowana. Do 1976 r. używana jako magazyn szyszek. Od 1977 r. pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego.

Share: