Święty Krzyż cz.1

Góra zwana Łyścem, Łysą Górą lub Świętym Krzyżem (595 m n.p.m.) jest drugim co do wysokości wzniesieniem Gór Świętokrzyskich. W okresie VII – XI w. było to miejsce kultu bóstw prasłowiańskich  związanych z siłami natury. Przez ostatnie stulecia Łysiec jest celem pielgrzymek do relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w opactwie Benedyktynów.

Pielgrzym Emeryk.
Mogiła zbiorowa mieszkańców Nowej Słupi, zamordowanych podczas II wojny światowej.
W świętokrzyskim lesie.
W świętokrzyskim lesie.
Opactwo Benedyktynów na szczycie góry.
Opactwo Benedyktynów na szczycie góry.
Opactwo Benedyktynów na szczycie góry.
Kaplica Oleśnickich, zwana kaplicą relikwii Krzyża Świętego.
Kaplica Oleśnickich, zwana kaplicą relikwii Krzyża Świętego.
Ołtarz główny opactwa.
W krużgankach zakonu.
W krużgankach zakonu.
Krypta grobowa.
Szczątki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego.
W Muzeum Prz.yrodniczo-Leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wielorak.
W Muzeum Prz.yrodniczo-Leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Amonit.
Muzeum Prz.yrodniczo-Leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Muzeum Prz.yrodniczo-Leśnym Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Share: